Stichting Slagwerk Den Haag

Algemene gegevens

KvK-nummer: 41149638
BTW-nummer: NL008839979B01
IBAN-rekeningnummer: NL17ABNA0552176052
RSIN-nummer: 008839979

ANBI

Stichting Slagwerk Den Haag is in bezit van de ANBI-statusDoet u een gift aan Slagwerk Den Haag dan krijgt u hiervoor extra belastingaftrek. Wanneer u de aftrek voor uw aangifte berekent, mag u de gift aan Slagwerk Den Haag verhogen met 25%. Voor deze verhoging  geldt een maximum van € 1.250. Het maakt hierbij niet uit of u een gewone gift doet of een periodieke gift, of beide. Gedetailleerde informatie over de aftrekbaarheid van uw gift vindt u op de pagina aftrekbaarheid giften aan cultuur van de belastingdienst. Voor rekenvoorbeelden van de belastingdienst met betrekking tot giften aan een culturele ANBI klik hier. Voor het ANBI-formulier gegevenspublicatie klik hier.

Doelstelling

De statutaire doelstelling van Stichting Slagwerk Den Haag luidt:
Het doel van de stichting is het vergroten van het aandeel en de bevordering van de waardering voor het slagwerk in het muziekleven binnen en buiten Nederland. 

De stichting beoogt haar doel onder meer te bereiken door:

 • het geven van concerten door Slagwerk Den Haag, alleen of in samenwerking met andere gezelschappen;
 • het geven van compositieopdrachten en het anderszins stimuleren van componisten tot het schrijven van slagwerkcomposities;
 • het opbouwen van een collectie slagwerkinstrumenten, -bladmuziek en -geluidsopnames;
 • het verrichten van onderzoek op het gebied van slagwerk;
 • alle middelen die naar het oordeel van de Raad van Toezicht bevorderlijk kunnen zijn voor de verwezenlijking van het doel van de stichting.

De statuten stellen aanvullend dat het vermogen van de stichting ter verwezenlijking van het doel van de stichting dient. 

Voor volledige statuten klik hier

Raad van Toezicht & Directie

Slagwerk Den Haag hanteert het Raad van Toezicht-model waarbij de verantwoordelijkheden van de statutaire Directie zijn vastgelegd in een Directieregelement.

Stichting Slagwerk Den Haag heeft een Raad van Toezicht die bestaat uit: 

 • Frank Vogt (voorzitter)
 • Tim Schuiten (financieel toezichthouder)
 • Sander Hanenberg (lid)
 • Marjolein Willems (aspirant lid)

Samenstelling Directie:

 • Jeltsje In der Rieden (zakelijk directeur)
 • Fedor Teunisse (artistiek directeur)

Profielschets - Raad van Toezicht

Rooster van Aftreden - Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht en Directie onderschrijven de Governance Code CultuurFair Practise Code en de Code Diversiteit & Inclusie.

Beloningsbeleid

Per 1 januari 2025 volgt HIIIT de Cao Muziekensembles. Per 1 januari 2024 worden de tarieven gemiddeld met 20% verhoogd. Met een tweede stap van ongeveer 20% betaalt HIIIT conform cao.

2024
Slagwerkers met meer dan vier ervaringsjaren krijgen een uniform honorarium. Dit betekent een dagtarief van € 335,-

Slagwerkers met nul tot vier ervaringsjaren zullen per 1 januari 2025 ingeschaald volgens de Cao schalen. In 2024 betalen we hun een gemiddelde dagprijs van € 264,-. Studenten betalen we € 248,- per dag. 

De leden van de Raad van Toezicht verrichten hun functies onbezoldigd; zij ontvangen geen vacatiegelden noch onkostenvergoedingen.

De directie van Slagwerk Den Haag voldoet aan de verplichtingen als vastgelegd in de Algemene Subsidieverordening van de Gemeente Den Haag en neemt de in de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector genoemde inkomensgrens als bezoldigingsmaximum in acht.

Bestuursverslagen

Bestuursverslagen van Stichting Slagwerk Den Haag:

Beleidsplan

Voor de hoofdlijnen van het actuele beleidsplan klik hier.

Jaarrekeningen

De jaarrekeningen van Stichting Slagwerk Den Haag worden gecontroleerd door een gecertificeerde onafhankelijk accountant.

Deel deze pagina

Kantoor

Piet Heinkade 5
1019 BR Amsterdam
info@slagwerkdenhaag.nl

Privacy statement

Studio

Labs55
Lulofsstraat 55
2521 AL Den Haag