Slagwerk Den Haag zoekt nieuw lid Raad van Toezicht

Slagwerk Den Haag is op zoek naar een betrokken en gemotiveerde kandidaat voor de functie van lid Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht vervult de rol van werkgever van de directeur-bestuurders van Slagwerk Den Haag en is, conform de statuten en een Raad van Toezicht-reglement, belast met toezicht en controle op het bestuur en toetsing van de besluitvorming. Naast de controlerende taak staan de leden van de Raad bestuurders als klankbord terzijde. De Raad van Toezicht vergadert circa vier keer per jaar. De functie is onbezoldigd.

Gezien de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht nodigen wij graag V/X kandidaten uit te reageren. Wij zoeken een kandidaat met ervaring en expertise op het gebied van toezicht, governance en juridische kennis. De Governance Code Cultuur, Code Diversiteit & Inclusie en Fair Practice Code vormen de leidraad voor toezicht en verantwoording binnen de Stichting Slagwerk Den Haag. Heb jij ervaring op een van deze terreinen en wil jij een bijdrage leveren aan een inclusieve cultuur, het nieuwe kunstenplan en de verdere toekomst van Slagwerk Den Haag? Dan nodigen wij jou van harte uit om te solliciteren voor deze functie

Deel deze pagina

Kantoor

Piet Heinkade 5
1019 BR Amsterdam
info@slagwerkdenhaag.nl

Privacy statement

Studio

Labs55
Lulofsstraat 55
2521 AL Den Haag