askoschoenberg.nl

Asko | Schönberg

Dit toonaangevende ensemble voor nieuwe muziek voert in verschillende bezettingen muziek van de 20e en 21e eeuw uit. Naast muziek van gevestigde namen als Andriessen, Goebaidoelina, Kagel, Kurtág, Ligeti, Rihm en Stockhausen, worden ook werken van jongere componisten als Van der Aa, Padding, Roukens en Zuidam en van de jongste generatie componisten ten gehore gebracht. Ook speelt Asko|Schönberg werk van de grondleggers van de twintigste-eeuwse muziek. 

Slagwerk Den Haag en Asko|Schönberg hebben al regelmatig samen opgetreden. In december 2014 wordt gezamenlijk een aantal concerten in Indonesië verzorgd.

Deel deze pagina

Kantoor

Piet Heinkade 5
1019 BR Amsterdam
info@slagwerkdenhaag.nl

Privacy statement

Studio

Labs55
Lulofsstraat 55
2521 AL Den Haag